Archive for the ‘judantis atvaizdas’ Category

erozija + fotografija = postfotografija?

Sunday, December 3rd, 2006

magruder.jpgPenktadien? (12.01) Klaip?doje net keturi? parod? atidarymais baig?si t?stinis projektas "Erozija", kuris siek? perm?styti fotografijos pad?t? šiuolaikin?je kult?roje. Vienos parodos leido akivaizdžiai traktuoti erozijos poveik? fotografijai ir konstatuoti postfotografijos er?, tuo tarpu kitu parodos tiesiog pristat? šiuolaikin?s fotografijos strategijas. Vakaro ?vykiu buvo tarptautin?s parodos atidarymas, o jam nenusileido kolaboracinis Gintaro Didžiapetrio, Agn?s Kasilovskos, Jurgitos Remeikyt?s projektas . Daugiau apie parodas galite pasiskaityti (more…)

Judantys kadrai

Monday, July 17th, 2006

sveiki,

siuo metu vienas is populiariausiu mediju yra video.
taciau dauguma video darbu mazai palieka vietos vaizduotei.

mano pasiulymas butu padaryti video projekta,
kur vaizdas/judesis butu sudarytas is atskiru kadru (pvz. per 10 s butu parodyta tik 3-5 kadrai),
tokiu budu paliekant zmogaus samonei paciai sujungti atskirus kadrus – susikurti istorija.
kazkas panasaus i komiksu principa, tik cia dar butu itrauktas ir garsas.

sis projektas butu labai susijes su fotografija, kadangi atskirus kadrus tikrai butu galima daryti fotoaparato pagalba.
o paskiau tiktai apjungti i viena logiska scenariju.

Modifikacijos id?ja

Thursday, June 29th, 2006

Sveiki. Mes turime id?j?, kuri? b?t? galima pavadinti tam tikra vaizdo instaliacija, galb?t filmuku. Id?jos esm? – parodyti, koki? reikšm? (t.y. gana svarbi?) postfotografijai tur?jo ir turi kiti menai, ypa? klasikin?s jo kryptys – pradedant tapyba, skulpt?ra ir baigiant tradicine fotografija. Visa tai perteikiant tokia forma: ekrane matomi tradicini? men? pavyzdžiai byra  ? dalis, kurios besijungdamos iš naujo su kitomis dalimis sudaro nauj? k?rin? – jau postfotografin?. Vaizdai kei?iasi, j? ne vienas.

Film?/vaizdin? medžiag? gal?t? lyd?ti muzika, atitinkamai besikeisdama: nuo klasikin?s iki ši? laik? „underground'o“ ir pan.

?ia kolkas tik id?jos pagrindas, vystant tai, manome id?j? ?gyvendinti. :)

kadr? kaita priklauso nuo tavo balso arba judesio

Friday, June 23rd, 2006

galiu padaryti tok? postfotografin? darb?: Turi ekrane fotkes, ir gali tas fotkes keisti per mikrofon? šaukdamas ar dainuodamas, sukurdamas savo balsu kadr? kait? ar ?takoti dramatiškum?. Kitas to paties variantas, tai dramatiškumas kei?iasi priklausomai nuotavo judesiu, bet ?ia reikia daugiau ?rangos, t.y. papildomai kamer?, ir galb?t dviej? komp?. ?ia aš aišku apie forma, nes esu tokiam etape (fomaliam :).

Ar šios parodos kontekste mes šnekame tik apie analoginius darbus?

parodos pavadinimas: ieškomas

Wednesday, May 3rd, 2006

Galutinis parodos pavadinimas atsiras visos bendruomen?s pastangomis. Galima si?lyti visiems savo pavadinimus ir motyvuoti kod?l jie atrodo tinkamiausi šiai parodai. Rugs?j? kartu perži?r?sime visus si?lymus, komentarus, gin?us ir diskusijas ir išrinksime labiausiai tinkant?.