Archive for the ‘kolaboracija’ Category

photo/carto/historio/graphy is starting up

Saturday, August 4th, 2007

 The second project called "Mapping Lithuanian Photography: Histories and Archives" (working title "photo/carto/historio/graphy") is starting up. It comprises of two exhibitions, a weblog and a book which acts both as a catalogue of the exhibitions and as a wider context (reader) for the project. The community of curators, artists, architects and designers are developing maps and objects for the exhibition which is going to be launched in December 2007. More information in English is coming soon.

erozija + fotografija = postfotografija?

Sunday, December 3rd, 2006

magruder.jpgPenktadien? (12.01) Klaip?doje net keturi? parod? atidarymais baig?si t?stinis projektas "Erozija", kuris siek? perm?styti fotografijos pad?t? šiuolaikin?je kult?roje. Vienos parodos leido akivaizdžiai traktuoti erozijos poveik? fotografijai ir konstatuoti postfotografijos er?, tuo tarpu kitu parodos tiesiog pristat? šiuolaikin?s fotografijos strategijas. Vakaro ?vykiu buvo tarptautin?s parodos atidarymas, o jam nenusileido kolaboracinis Gintaro Didžiapetrio, Agn?s Kasilovskos, Jurgitos Remeikyt?s projektas . Daugiau apie parodas galite pasiskaityti (more…)

ECHO@3XPOZICIJA.lt

Friday, October 20th, 2006

Sveika, bendruomene. Kaip punšas?

Turiu pasi?lym? daryti aid? 3xpozicijoje- publikuoti atsiliepimus, arba nuorodas ? vertus d?mesio komentarus apie parod?. Gal pavykt? nesunkiai kolaboruotis tokiam veiksmui, kuris iš esm?s t?ra Copy-Paste. Kiek gird?jau, vertinimai iš ties? kontraversiški, o tai labai neprastai. Panaudosiu kažkada Tarpdisciplininio Meno K?r?j? S?jungos puslapyje publikuotame straipsnyje panaudot? išsireiškim?- "jaunosios kartos nuojauta ore".

Kolaboratyvinis fotonaratyvas/-blogas

Friday, June 23rd, 2006

kolektyvinis fotoblogas, kurio dalyviai tematiškai prat?sia kit? dalyvi? fotografijas: pa?ia primityviausia prasme primena kolektyvin?s dvasios k?rimo žaidimus, kuomet sakinys po sakinio sekama t?stin?-kolektyvin? istorija; taip gulb?s lizdas pamažu virsta vokišku sodo nykštuku: http://naniwa2006.blogspot.com/

"naudojimosi" blogu instrukcija (pdf)

kadr? kaita priklauso nuo tavo balso arba judesio

Friday, June 23rd, 2006

galiu padaryti tok? postfotografin? darb?: Turi ekrane fotkes, ir gali tas fotkes keisti per mikrofon? šaukdamas ar dainuodamas, sukurdamas savo balsu kadr? kait? ar ?takoti dramatiškum?. Kitas to paties variantas, tai dramatiškumas kei?iasi priklausomai nuotavo judesiu, bet ?ia reikia daugiau ?rangos, t.y. papildomai kamer?, ir galb?t dviej? komp?. ?ia aš aišku apie forma, nes esu tokiam etape (fomaliam :).

Ar šios parodos kontekste mes šnekame tik apie analoginius darbus?

Apie sport?

Thursday, June 22nd, 2006

Turiu mint?, kad šiai parodai galima b?t? padaryti k?rin? / antropologin? tyrim? / dar kažk? apie foto-sportininkus ar kaip ?ia tai pavadinti. Turiu aš omenyje tokius socialinius reiškinius kaip pavyzdžiui fotomaratonas. Per tokio reiškinio tyrim? manau galima atskleisti tam tikrus pla?iai paplitusius fotografinio m?stymo ir fotografijos medijos suvokimo algoritmus. Mane asmeniškai domina tas potraukis ? kiekyb?, kuris ten atsiskleidžia. (more…)

the 3xposition weblog is starting up

Saturday, June 10th, 2006

Everybody is welcome to register (entering their nickname, name and surname, and e-mail – the latter will not be publicly available) and participate in creating the community. This community will carry out the curation of the exhibition scheduled for October, and will create the context for it. The curation of the exhibition is a public process that every member of the community can contribute to by writing messages, sharing experience, offering themes fitting the exhibition’s conception, as well as commenting on and criticising the already submitted material. If you have any questions, write an e-mail to vytautas(at)3xposition.lt

kolaboracinis / bendruomeninis meno projektas communimage.ch

Wednesday, June 7th, 2006

communimage1.jpgwww.communimage.ch – tai vienas iš klasikini? kolaboracini? bendruomenini? meno k?rini?, kuriame n?ra vieno apibr?žto autoriaus. K?rinio atsiradimo principas – tai kiekvieno norin?io jame dalyvauti prisid?jimas, t.y. kiekvienas gali prisiregistruoti ir atsi?sti jam/jai patinkant? atvaizd? ir patalpinti šalia kit? atvaizd?. Internete egzistuoja bekrašt? erdv?, kuri gali pl?stis tiek, kiek bus norin?i? patalpinti paveiksl?lius.

parodos pavadinimas: ieškomas

Wednesday, May 3rd, 2006

Galutinis parodos pavadinimas atsiras visos bendruomen?s pastangomis. Galima si?lyti visiems savo pavadinimus ir motyvuoti kod?l jie atrodo tinkamiausi šiai parodai. Rugs?j? kartu perži?r?sime visus si?lymus, komentarus, gin?us ir diskusijas ir išrinksime labiausiai tinkant?.