Archive for the ‘nuorodos’ Category

išleista projekto knyga-katalogas “Fotografijos, istorijos, žem?lapiai”

Friday, February 1st, 2008

Išleista
dvikalb? (lietuv? ir angl? k.)  projekto knyga "Fotografijos,
istorijos, žem?lapiai / Mapping Lithuanian Photography: Histories and
archives". ? 224 puslapi? knyg? sud?tos ?domiausios interpretacijos,
projekto parodose eksponuoti k?riniai, taip pat iš jos galite
išsilankstyti žem?lapius. Menotyrinink? ir istorik? tekstai diskusij?
lauk? praple?ia iki televizijos ir (more…)

prasideda naujas projektas foto/karto/istorio/grafijos

Friday, August 3rd, 2007

3xposition.lt pradeda nauj? projekt? foto/karto/istorio/grafijos (www.3xposition.lt/kartografija), kuris bus pristatytas parodose 2007 gruodžio 13 dien?. Komanda toliau t?sia viešojo kuravimo strategij?, ta?iau š? kart? pats projekto pob?dis yra kitoks – internete bus diskutuojamos id?jos ir temos, kurios bus vizualizuotos žem?lapi? ir kit? panaši? form? pavidalu. Šiame projekte nelieka perskyros menininkas-kuratorius-tyr?jas, nes (more…)

ko nori med?za: nuo Man Ray iki James Coleman?

Thursday, May 10th, 2007

jellyfish.jpgTaip vadinasi dar viena iš serijos "apie fotografij? ir jos b?senos perm?stym?" paroda iki liepos 15 dienos rodoma Kiolno (Vokietija) Ludwigo muziejuje . Originalus parodos pavadinimas skamba taip "What does the jellyfish want?" ir yra pasiskolintas iš interviu su Christopheriu Williamsu. Klausime "ko nori med?za?" pagrindiniu veik?ju tampa fotografija, perimdama med?zos savybes. Kas yra šiandien fotografija, kuri neturi formos, skeleto ir lyties?

(more…)

fotografija po postfotografijos

Friday, March 2nd, 2007

geltona_linija.jpgK? veikia toliau keletas parodoje "komentarai@3xposition.lt" dalyvavusi? meninink? galite pasiži?r?ti ŠMC vykstan?ioje parodoje "Aš, tu ir kiti kadrai" (iš ciklo "Geltona linija") iki kovo 18 dienos. ?ia vieni menininkai toliau eksperimentuoja su savo bendramin?iais, ta?iau dauguma dalyvaujan?i? – kitamin?iai – grimsta ? fotografines iliuzijas bei banalias kasdienybes. Kritišk? Monikos Krikštopaityt?s apžvalg? rasite "7 meno dienose ".

fotografija po postfotografijos

Wednesday, February 28th, 2007

K? veikia toliau keletas parodoje "komentarai@3xposition.lt" dalyvavusi? meninink? galite pasiži?r?ti ŠMC vykstan?ioje parodoje "Aš, tu ir kiti kadrai" iki kovo 18 dienos. ?ia vieni menininkai toliau eksperimentuoja su savo bendramin?iais, ta?iau dauguma dalyvaujan?i? – kitamin?iai – grimsta ? fotografines iliuzijas bei banalybes. Kritišk? Monikos Krikštopaityt?s apžvalg? rasite "7 meno dienose ".

paroda “komentarai@3xposition.lt” Kaliningrade

Tuesday, February 27th, 2007

Parodos "komentarai@3xposition.lt" videodokumentacija buvo rodyta bienal?je "Photomania 2007" nuo vasario 15 dienos. Ji vyko Rusijos valstybinio šiuolaikinio meno centro filiale Kaliningrade (NCAA ). Šiais metais bienal?s tema buvo "Photofobia", kuri perm?st? fotografijos transformacijas šiuolaikiniame mene bei baimes "prilipti" prie galerij? sien?, kai naujosios medijos suteikia aib? kit? galimybi?. Videofilm? (8 min 20 sek.) suk?r? Akvil? Anglickait?. [youtube]o9lybn8JcWM[/youtube]

erozija + fotografija = postfotografija?

Sunday, December 3rd, 2006

magruder.jpgPenktadien? (12.01) Klaip?doje net keturi? parod? atidarymais baig?si t?stinis projektas "Erozija", kuris siek? perm?styti fotografijos pad?t? šiuolaikin?je kult?roje. Vienos parodos leido akivaizdžiai traktuoti erozijos poveik? fotografijai ir konstatuoti postfotografijos er?, tuo tarpu kitu parodos tiesiog pristat? šiuolaikin?s fotografijos strategijas. Vakaro ?vykiu buvo tarptautin?s parodos atidarymas, o jam nenusileido kolaboracinis Gintaro Didžiapetrio, Agn?s Kasilovskos, Jurgitos Remeikyt?s projektas . Daugiau apie parodas galite pasiskaityti (more…)

ECHO@3XPOZICIJA.lt

Friday, October 20th, 2006

Sveika, bendruomene. Kaip punšas?

Turiu pasi?lym? daryti aid? 3xpozicijoje- publikuoti atsiliepimus, arba nuorodas ? vertus d?mesio komentarus apie parod?. Gal pavykt? nesunkiai kolaboruotis tokiam veiksmui, kuris iš esm?s t?ra Copy-Paste. Kiek gird?jau, vertinimai iš ties? kontraversiški, o tai labai neprastai. Panaudosiu kažkada Tarpdisciplininio Meno K?r?j? S?jungos puslapyje publikuotame straipsnyje panaudot? išsireiškim?- "jaunosios kartos nuojauta ore".

magazine postPhotography

Wednesday, October 18th, 2006

postphotography_cover.jpg(Post)photography is

a special issue of periodical magazine "fotografija"
2006, Nr. 2/13, Vilnius, Lithuania
download magazine in PDF

editor Vytautas Michelkevi?ius
designer Tomas Mrazauskas

Table of Contents

[02.] Vytautas Michelkevi?ius Introduction: Curiosity and Questioning
[04.] Agn? Narušyt? The Trace of Postphotography in
Lithuania: Explorations In the Local Context
[16.] Searching for “Post” in Photography and Thinking: What’s Going to Be
After Contemporary Art…? (Interview with Niclas Östlind)
[24.] http://www.3xposition.lt//: about public curatorship and community
impact on the artwork creation and exposition
[30.] Comments on Comments: about exhibition comments@3xposition.lt
[40.] Photography’s Expanded Field and the Role of Photography Specific Institutions
in the Contemporary Art Scene (interview with Jonas Ekeberg)
[54.] Valentinas Klimašauskas How to Rob a Bank and Remain Unrecognized by Witnesses
[62.] Chronicle of Union of Lithuanian Art Photographers

Artists’ pages

[13.] Gintaras Didžiapetris
[37.] Tomas ?iu?elis
[51.] Milda Zabarauskait?, Robertas Narkus
[59.] Akvil? Anglickait?

Publisher V.?. Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas,
ISSN 1648-7273;
supported by Lietuvos Respublikos kult?ros ir sporto r?mimo fondas

žurnalas (post)fotografija

Wednesday, October 18th, 2006

(Post)fotografija

specialus žurnalo "fotografija" numeris 2006, Nr. 2/13
Parsisi?sti žurnal? PDF formatu

redaktorius Vytautas Michelkevi?ius
dailininkas  Tomas Mrazauskas

leid?jas V.?. Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas

Tai teminis dvikalbis (lietuvi? ir angl? kalba) žurnalo numeris, skirtas postfotografijos reiškiniui pristatyti ir analizuoti. Šis numeris iš kit? išsiskiria ir tuo, kad j? sudar? beveik vien jauni menotyrininkai, kuratoriai, eseistai ir menininkai. (more…)