Archive for the ‘vaizdai’ Category

išleista projekto knyga-katalogas “Fotografijos, istorijos, žem?lapiai”

Friday, February 1st, 2008

Išleista
dvikalb? (lietuv? ir angl? k.)  projekto knyga "Fotografijos,
istorijos, žem?lapiai / Mapping Lithuanian Photography: Histories and
archives". ? 224 puslapi? knyg? sud?tos ?domiausios interpretacijos,
projekto parodose eksponuoti k?riniai, taip pat iš jos galite
išsilankstyti žem?lapius. Menotyrinink? ir istorik? tekstai diskusij?
lauk? praple?ia iki televizijos ir (more…)

magazine postPhotography

Wednesday, October 18th, 2006

postphotography_cover.jpg(Post)photography is

a special issue of periodical magazine "fotografija"
2006, Nr. 2/13, Vilnius, Lithuania
download magazine in PDF

editor Vytautas Michelkevi?ius
designer Tomas Mrazauskas

Table of Contents

[02.] Vytautas Michelkevi?ius Introduction: Curiosity and Questioning
[04.] Agn? Narušyt? The Trace of Postphotography in
Lithuania: Explorations In the Local Context
[16.] Searching for “Post” in Photography and Thinking: What’s Going to Be
After Contemporary Art…? (Interview with Niclas Östlind)
[24.] http://www.3xposition.lt//: about public curatorship and community
impact on the artwork creation and exposition
[30.] Comments on Comments: about exhibition comments@3xposition.lt
[40.] Photography’s Expanded Field and the Role of Photography Specific Institutions
in the Contemporary Art Scene (interview with Jonas Ekeberg)
[54.] Valentinas Klimašauskas How to Rob a Bank and Remain Unrecognized by Witnesses
[62.] Chronicle of Union of Lithuanian Art Photographers

Artists’ pages

[13.] Gintaras Didžiapetris
[37.] Tomas ?iu?elis
[51.] Milda Zabarauskait?, Robertas Narkus
[59.] Akvil? Anglickait?

Publisher V.?. Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas,
ISSN 1648-7273;
supported by Lietuvos Respublikos kult?ros ir sporto r?mimo fondas

Kolaboratyvinis fotonaratyvas/-blogas

Friday, June 23rd, 2006

kolektyvinis fotoblogas, kurio dalyviai tematiškai prat?sia kit? dalyvi? fotografijas: pa?ia primityviausia prasme primena kolektyvin?s dvasios k?rimo žaidimus, kuomet sakinys po sakinio sekama t?stin?-kolektyvin? istorija; taip gulb?s lizdas pamažu virsta vokišku sodo nykštuku: http://naniwa2006.blogspot.com/

"naudojimosi" blogu instrukcija (pdf)

parodos pavadinimas: ieškomas

Wednesday, May 3rd, 2006

Galutinis parodos pavadinimas atsiras visos bendruomen?s pastangomis. Galima si?lyti visiems savo pavadinimus ir motyvuoti kod?l jie atrodo tinkamiausi šiai parodai. Rugs?j? kartu perži?r?sime visus si?lymus, komentarus, gin?us ir diskusijas ir išrinksime labiausiai tinkant?.