Archive for the ‘parodos’ Category

prasideda naujas projektas foto/karto/istorio/grafijos

Friday, August 3rd, 2007

3xposition.lt pradeda nauj? projekt? foto/karto/istorio/grafijos (www.3xposition.lt/kartografija), kuris bus pristatytas parodose 2007 gruodžio 13 dien?. Komanda toliau t?sia viešojo kuravimo strategij?, ta?iau š? kart? pats projekto pob?dis yra kitoks – internete bus diskutuojamos id?jos ir temos, kurios bus vizualizuotos žem?lapi? ir kit? panaši? form? pavidalu. Šiame projekte nelieka perskyros menininkas-kuratorius-tyr?jas, nes (more…)

ko nori med?za: nuo Man Ray iki James Coleman?

Thursday, May 10th, 2007

jellyfish.jpgTaip vadinasi dar viena iš serijos "apie fotografij? ir jos b?senos perm?stym?" paroda iki liepos 15 dienos rodoma Kiolno (Vokietija) Ludwigo muziejuje . Originalus parodos pavadinimas skamba taip "What does the jellyfish want?" ir yra pasiskolintas iš interviu su Christopheriu Williamsu. Klausime "ko nori med?za?" pagrindiniu veik?ju tampa fotografija, perimdama med?zos savybes. Kas yra šiandien fotografija, kuri neturi formos, skeleto ir lyties?

(more…)

fotografija po postfotografijos

Friday, March 2nd, 2007

geltona_linija.jpgK? veikia toliau keletas parodoje "komentarai@3xposition.lt" dalyvavusi? meninink? galite pasiži?r?ti ŠMC vykstan?ioje parodoje "Aš, tu ir kiti kadrai" (iš ciklo "Geltona linija") iki kovo 18 dienos. ?ia vieni menininkai toliau eksperimentuoja su savo bendramin?iais, ta?iau dauguma dalyvaujan?i? – kitamin?iai – grimsta ? fotografines iliuzijas bei banalias kasdienybes. Kritišk? Monikos Krikštopaityt?s apžvalg? rasite "7 meno dienose ".

fotografija po postfotografijos

Wednesday, February 28th, 2007

K? veikia toliau keletas parodoje "komentarai@3xposition.lt" dalyvavusi? meninink? galite pasiži?r?ti ŠMC vykstan?ioje parodoje "Aš, tu ir kiti kadrai" iki kovo 18 dienos. ?ia vieni menininkai toliau eksperimentuoja su savo bendramin?iais, ta?iau dauguma dalyvaujan?i? – kitamin?iai – grimsta ? fotografines iliuzijas bei banalybes. Kritišk? Monikos Krikštopaityt?s apžvalg? rasite "7 meno dienose ".

paroda “komentarai@3xposition.lt” Kaliningrade

Tuesday, February 27th, 2007

Parodos "komentarai@3xposition.lt" videodokumentacija buvo rodyta bienal?je "Photomania 2007" nuo vasario 15 dienos. Ji vyko Rusijos valstybinio šiuolaikinio meno centro filiale Kaliningrade (NCAA ). Šiais metais bienal?s tema buvo "Photofobia", kuri perm?st? fotografijos transformacijas šiuolaikiniame mene bei baimes "prilipti" prie galerij? sien?, kai naujosios medijos suteikia aib? kit? galimybi?. Videofilm? (8 min 20 sek.) suk?r? Akvil? Anglickait?. [youtube]o9lybn8JcWM[/youtube]

erozija + fotografija = postfotografija?

Sunday, December 3rd, 2006

magruder.jpgPenktadien? (12.01) Klaip?doje net keturi? parod? atidarymais baig?si t?stinis projektas "Erozija", kuris siek? perm?styti fotografijos pad?t? šiuolaikin?je kult?roje. Vienos parodos leido akivaizdžiai traktuoti erozijos poveik? fotografijai ir konstatuoti postfotografijos er?, tuo tarpu kitu parodos tiesiog pristat? šiuolaikin?s fotografijos strategijas. Vakaro ?vykiu buvo tarptautin?s parodos atidarymas, o jam nenusileido kolaboracinis Gintaro Didžiapetrio, Agn?s Kasilovskos, Jurgitos Remeikyt?s projektas . Daugiau apie parodas galite pasiskaityti (more…)

rugpj??io 31 d. susitinkame aptarti b?simos parodos

Friday, August 25th, 2006

Nenumaldomai art?ja parodos atidarymas (spalio 18 d.) ir id?j?/darb? eskiz? (rugs?jo 1 d.) bei galutini? darb? parodai pristatymas (rugs?jo 15 d.). Manome, kad b?t? smagu jus visus susitikti gyvai ir padiskutuoti apie darb? id?jas, j? realizavimo galimybes, parod?, men? ir gyvenim?.
(more…)

postfotografija kaip išpl?stin? fotografija

Wednesday, August 23rd, 2006

Betyrin?damas postfotografij? Norvegijoje, aptikau ?domi? parod? "Photography's expanded field", vykusi? Fotografijos muziejuje Hortene. Parodos kuratorius Jonas Ekebergas man pristat? savo poži?r? ? poky?ius fotografijoje. Šiuolaikin? fotografij? jis apib?dina kaip "išpl?stin? fotografij?" arba kaip "fotografijos išpl?stin? lauk?", nes ji tiesiog netelpa ? tradicin? fotografijos samprat?. Savo samprat? jis remia Rosalind Krauss ese "Sculpture in the Expanded Field" (1979), kur ji tyrin?ja šiuolaikin?s skulpt?ros samprat?, apibr?ždama j? per neiginius: "skulpt?ra yra ne-architekt?ra ir ne-peizažas".

(more…)

paroda “Why pictures now”

Monday, August 7th, 2006

why_pictures_now.jpg

Jei tekt? važiuoti pro Vien? iki rugs?jo 6 d., b?t? verta užsukti ? MUMOK muziej? ir pasiži?r?ti kas šiuolaikiniame mene laikoma svarbiu fotografijoje. Tikrai milžiniška ir "svarbi" paroda per 4 aukštus su galybe garsi? vard? kaip Jeffas Wallas, Thomas Ruffas ir kiti.

(more…)

EXPERIENCE

Tuesday, June 13th, 2006

Es? iš Rotterdam'o V fotografijos bienal?s EXPERIENCE (2003) katalogo.

the scriptless society /francisco van jole/

(more…)