Archive for the ‘kuravimas’ Category

ECHO@3XPOZICIJA.lt

Friday, October 20th, 2006

Sveika, bendruomene. Kaip punšas?

Turiu pasi?lym? daryti aid? 3xpozicijoje- publikuoti atsiliepimus, arba nuorodas ? vertus d?mesio komentarus apie parod?. Gal pavykt? nesunkiai kolaboruotis tokiam veiksmui, kuris iš esm?s t?ra Copy-Paste. Kiek gird?jau, vertinimai iš ties? kontraversiški, o tai labai neprastai. Panaudosiu kažkada Tarpdisciplininio Meno K?r?j? S?jungos puslapyje publikuotame straipsnyje panaudot? išsireiškim?- "jaunosios kartos nuojauta ore".

tinklo menas ir procesas: kuravimas

Thursday, June 1st, 2006

Ar vis dar liko neišspr?st? problem? integruojant tinklo men? ir muziej? kult?r?? Nuoroda ? Alena Williams 2002 m. straipsn? "Tinklo menas ir procesas: kelios pastabos apie kuratoryst?s praktikas" .