Archive for the ‘performatyvumas’ Category

erozija + fotografija = postfotografija?

Sunday, December 3rd, 2006

magruder.jpgPenktadien? (12.01) Klaip?doje net keturi? parod? atidarymais baig?si t?stinis projektas "Erozija", kuris siek? perm?styti fotografijos pad?t? šiuolaikin?je kult?roje. Vienos parodos leido akivaizdžiai traktuoti erozijos poveik? fotografijai ir konstatuoti postfotografijos er?, tuo tarpu kitu parodos tiesiog pristat? šiuolaikin?s fotografijos strategijas. Vakaro ?vykiu buvo tarptautin?s parodos atidarymas, o jam nenusileido kolaboracinis Gintaro Didžiapetrio, Agn?s Kasilovskos, Jurgitos Remeikyt?s projektas . Daugiau apie parodas galite pasiskaityti (more…)

the bat project

Saturday, August 12th, 2006

a lot of walking in two cities. a bat-shaped labyrinth. the transplantation of the city’s sounds. even if you record something in one place, you drop it in the other. an invalid www link on the CD cover. representation form is left to the curator’s decision.More about the project http://www.bumstein.com/art/thebat_description.html

the bat project

Saturday, August 12th, 2006

daug vaiksciojimo po du miestus. siksnosparnio formos labirintas. miesto garso transplantacija. jei ka ir irasei vienoje vietoje- droppini kitoje. neveikiantis www linkas ant CD virselio. kuratoriaus pasirinkimui palikta reprezentazijos forma.

http://www.bumstein.com/art/thebat_description.html

Keistos Tiesos

Tuesday, August 8th, 2006

Sveiki, gerbiamieji. Šiuo metu kuriu projekt?, kuris tur?t? funkcionuoti miesto erdv?je kaip vieši tekstai. Jo turinys- tai mano sukurto algoritmo generuojami sakiniai, kuri? dalys nuolat kei?iasi kas tam tikr? laiko tarp?. Sakinio dalys parenkamos atsitiktinai iš jau duot? masyv?. Rezultatas- t?kstan?iai to paties sakinio kombinacij?, kuri? semantika skirtinga. Parenkant žodyn? istaliacija gali rasti atitinkam? santyk? su erdve, kurioje vyksta eksponavimas (eksponavimui pasitelkiami video projektoriai, monitoriai, švieslent?s). Tokie tekstai turi begales interpretavimo variant? ir sukonstruoti taip, kad sukelt? bent "minties judes?", kadangi yra provokatyv?s, vienaip, ar kitaip aktual?s. Bandau išnaudoti terp?, kurioje jau gerokai padirb?jo Jeny Holzer, Martin Firell.

Gali b?ti, jog aprašymas kiek miglotas, ta?iau patikslinimams visuomet yra komentarai.