Archive for the ‘remiksas’ Category

photo/carto/historio/graphy is starting up

Saturday, August 4th, 2007

 The second project called "Mapping Lithuanian Photography: Histories and Archives" (working title "photo/carto/historio/graphy") is starting up. It comprises of two exhibitions, a weblog and a book which acts both as a catalogue of the exhibitions and as a wider context (reader) for the project. The community of curators, artists, architects and designers are developing maps and objects for the exhibition which is going to be launched in December 2007. More information in English is coming soon.

erozija + fotografija = postfotografija?

Sunday, December 3rd, 2006

magruder.jpgPenktadien? (12.01) Klaip?doje net keturi? parod? atidarymais baig?si t?stinis projektas "Erozija", kuris siek? perm?styti fotografijos pad?t? šiuolaikin?je kult?roje. Vienos parodos leido akivaizdžiai traktuoti erozijos poveik? fotografijai ir konstatuoti postfotografijos er?, tuo tarpu kitu parodos tiesiog pristat? šiuolaikin?s fotografijos strategijas. Vakaro ?vykiu buvo tarptautin?s parodos atidarymas, o jam nenusileido kolaboracinis Gintaro Didžiapetrio, Agn?s Kasilovskos, Jurgitos Remeikyt?s projektas . Daugiau apie parodas galite pasiskaityti (more…)

iš ar?iau

Monday, August 28th, 2006

moteris_irakas.jpg Erdv?s, kurios yra tolimos ir suvokiamos tik per tarpininkus (šiame darbe tai-žiniasklaida), kuria m?s? pasamon?je iliuzij?. Irakas, Iranas ir visos kitos kariaujan?ios tautos pritraukia viso pasaulio d?mes?, daugyb? informacijos pasiekia mus, apie ten vykstan?ius ?vykius ir išpuolius. (more…)