Archive for the ‘galerijos erdv?’ Category

išleistas leidinys “Galerijos žurnalas”

Saturday, October 18th, 2008

Išleistas angl?-lietuvi? kalba 56 psl. leidinys “Galerijos žurnalas”. J? galite parsisi?sti PDF formatu (~8 MB) , o spausdint? versij? rasti NDG informacijos centre, “Prospekto” galerijoje (Gedimino pr. 43) bei per draugus. Leidinyje rasite meninink? pasi?lymus ir projektus dirbtuvi? tema. Leidinyje taip pat su vizualia ir tekstine medžiaga „dalyvauja“ buvusios, b?simos ir esamos meninink? iniciatyvos ir meninink? valdomos erdv?s. Leidinys ieško atsakym? ? klausim?, kas yra galerija, kaip veikia saviorganizacija meno scenoje ir kokios jos apraiškos Lietuvoje pastaraisiais penkeriais metais.

k?rybin?s dirbtuv?s “Galerijos akademija”

Friday, August 29th, 2008

Kvie?iame dalyvauti menininkus naujame projekte – k?rybin?se dirbtuv?se "Galerijos akademija". Jos vyks rugs?jo 25-27. Registracija iki rugs?jo 15 d. Daugiau www.3xposition.lt/galerijosakademija

Nauji projektai: 2007-2008-2009

Sunday, July 13th, 2008

3xposition.lt
– tai meno ir komunikacijos projektai

foto/karto/istorio/grafijos ir
knyga „Fotografijos, istorijos, žem?lapiai“ (2007-2008)

www.3xposition.lt/kartografija

K?rybin?s dirbtuv?s „Galerijos akademija“ (2008 09 25-27)

www.3xposition.lt/galerijosakademija

išleista projekto knyga-katalogas “Fotografijos, istorijos, žem?lapiai”

Friday, February 1st, 2008

Išleista
dvikalb? (lietuv? ir angl? k.)  projekto knyga "Fotografijos,
istorijos, žem?lapiai / Mapping Lithuanian Photography: Histories and
archives". ? 224 puslapi? knyg? sud?tos ?domiausios interpretacijos,
projekto parodose eksponuoti k?riniai, taip pat iš jos galite
išsilankstyti žem?lapius. Menotyrinink? ir istorik? tekstai diskusij?
lauk? praple?ia iki televizijos ir (more…)

kvie?iame ? parod? atidarymus

Wednesday, December 5th, 2007

Foto/karto/istorio/grafijos – kolektyvinio meninio tyrimo apie Lietuvos fotografijos istorijas ir archyvus atidarymai:

  • Žem?lapiai, performanso dokumentacija ir kiti objektai
    atidarymas Gruodžio 13 d. (ketvirtadien?) nuo 17 iki 19 val. „Prospekto“ galerijoje, Gedimino pr. 43, Vilnius;
  • Mildos Zabarauskait?s ir Roberto Narkaus instaliacija
    atidarymas gruodžio 15 d. (šeštadien?) 16 val., Vilniaus fotografijos galerijoje (more…)

photo/carto/historio/graphy is starting up

Saturday, August 4th, 2007

 The second project called "Mapping Lithuanian Photography: Histories and Archives" (working title "photo/carto/historio/graphy") is starting up. It comprises of two exhibitions, a weblog and a book which acts both as a catalogue of the exhibitions and as a wider context (reader) for the project. The community of curators, artists, architects and designers are developing maps and objects for the exhibition which is going to be launched in December 2007. More information in English is coming soon.

fotografija po postfotografijos

Friday, March 2nd, 2007

geltona_linija.jpgK? veikia toliau keletas parodoje "komentarai@3xposition.lt" dalyvavusi? meninink? galite pasiži?r?ti ŠMC vykstan?ioje parodoje "Aš, tu ir kiti kadrai" (iš ciklo "Geltona linija") iki kovo 18 dienos. ?ia vieni menininkai toliau eksperimentuoja su savo bendramin?iais, ta?iau dauguma dalyvaujan?i? – kitamin?iai – grimsta ? fotografines iliuzijas bei banalias kasdienybes. Kritišk? Monikos Krikštopaityt?s apžvalg? rasite "7 meno dienose ".

fotografija po postfotografijos

Wednesday, February 28th, 2007

K? veikia toliau keletas parodoje "komentarai@3xposition.lt" dalyvavusi? meninink? galite pasiži?r?ti ŠMC vykstan?ioje parodoje "Aš, tu ir kiti kadrai" iki kovo 18 dienos. ?ia vieni menininkai toliau eksperimentuoja su savo bendramin?iais, ta?iau dauguma dalyvaujan?i? – kitamin?iai – grimsta ? fotografines iliuzijas bei banalybes. Kritišk? Monikos Krikštopaityt?s apžvalg? rasite "7 meno dienose ".

paroda “komentarai@3xposition.lt” Kaliningrade

Tuesday, February 27th, 2007

Parodos "komentarai@3xposition.lt" videodokumentacija buvo rodyta bienal?je "Photomania 2007" nuo vasario 15 dienos. Ji vyko Rusijos valstybinio šiuolaikinio meno centro filiale Kaliningrade (NCAA ). Šiais metais bienal?s tema buvo "Photofobia", kuri perm?st? fotografijos transformacijas šiuolaikiniame mene bei baimes "prilipti" prie galerij? sien?, kai naujosios medijos suteikia aib? kit? galimybi?. Videofilm? (8 min 20 sek.) suk?r? Akvil? Anglickait?. [youtube]o9lybn8JcWM[/youtube]

Diskusijoje dalyvavo per 40 žmoni?

Monday, November 13th, 2006

Sprend?me egzistencinius klausimus, nes kai kuriems LFS nariams kilo klausim? "ar tai paroda" ir "kur ?ia fotografija, jei aš matau tekst??" Parodoje dalyvaujantys menininkai buvo išvadinti turintys" pras?iokišk? skon?", ta?iau gal? gale diskusija tapo konstruktyvesn?. Prad?jom diskutuoti apie vieš?j? kuravim?, jo ?tak? parodai ir nagrin?ti jaun? meninink? ir erdvi? tr?kum? Lietuvoje.
diskusija_komentarai.jpg