ECHO@3XPOZICIJA.lt

Sveika, bendruomene. Kaip punšas?

Turiu pasi?lym? daryti aid? 3xpozicijoje- publikuoti atsiliepimus, arba nuorodas ? vertus d?mesio komentarus apie parod?. Gal pavykt? nesunkiai kolaboruotis tokiam veiksmui, kuris iš esm?s t?ra Copy-Paste. Kiek gird?jau, vertinimai iš ties? kontraversiški, o tai labai neprastai. Panaudosiu kažkada Tarpdisciplininio Meno K?r?j? S?jungos puslapyje publikuotame straipsnyje panaudot? išsireiškim?- "jaunosios kartos nuojauta ore".

One Response to “ECHO@3XPOZICIJA.lt”

  1. vytautas michelkevi?ius says:

    taip, paroda ir šis weblogas tam ir skirti, kad b?t? komentuojami. laukiame komentar? iš ?vairi? pusi? ir pozicij?; labai nor?t?si išgirsti ir kritikos, nes kol kas vien tik teigiamus vertinimus gird?jau;

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.