parodos uždarymas ir diskusija “Komentarai fotografijai ir tarpdiscipliniškumui”

Visi kvie?iami penktadien? (lapkri?io 11 d.) 16 val. ? diskusij? ir žurnalo "Postfotografija" pristatym? "Prospekto" galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilniuje). 

Diskusijoje bus trumpai pristatomos zurnale nagrinejamos temos bei keliami sie klausimai:

 • meno ir institucijos santykis Lietuvoje (uzdarumas vs. atvirumas);
 • tarpdisciplininis menas vs. fotomenas vs. mediju menas;
 • kurybiniu sajungu tikslai ir rezultatai;
 • archyvas ir projektu erdve kaip kurybines strategijos;
 • Jaunu menininku busena: ieskoti nauju erdviu ar integruotis i esamas?

Numatomi atviros diskusijos dalyviai: 

 • Lolita Jablonskien? (Nacionalin? dail?s galerija),
 • Evaldas Jansas (Lietuvos tarpdisciplininio meno k?r?j? s?junga),
 • Virginija Januškevi?i?t? (ŠMC / ŠMC TV),
 • Alvydas Lukys (VDA Fotografijos ir medijos meno katedra),
 • Antanas Sutkus (Lietuvos fotomeninink? s?junga),
 • Stanislovas Žvirgždas (Lietuvos fotomeninink? s?junga),
 • “komentarai@3xposition.lt” parodoje dalyvaujantys jauni menininkai,
 • ir visi at?j? ? diskusij?.

Diskusija inicijuoja ir moderuoja Vytautas Michelkevicius ir Tadas Sarunas

Aktyvi diskusija uztruks apie valanda, v?liau tesis neformalios diskusijos.

 

P.S. Diskusija vyksta parodos “komentarai@3xposition.lt: postfotografines busenos siuolaikiniame mene” erdveje. Paroda veikia iki lapkricio 11.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.