Ar postfotografijos karalius neliks nuogas?

Tokiu nuotaikingu klausimu antrašt?je prasideda publicisto Sigito Krivicko (pirm?kart girdintiems ši? pavard? si?lau perži?r?ti jo dosj?) straipsnis apie parodos "komentarai@3xposition.lt" uždarym? ir diskusij? apie pa?i? parod? ir žurnal? "Postfotografija". Met? pabaigai labai tinkantis smagus komentar? rinkinys, kuris atskleidžia ?vairiapus? poži?r? ? postfotografij?. Galime pad?koti "senajam niurzgliui" (taip autorius kartais ?vardija save ar savo kartos kolegas) už tok? graž? postfotografijos met? rengini? final?. Straipsnis buvo publikuotas "Nemune" 2006 12 14.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.