fotografija po postfotografijos

K? veikia toliau keletas parodoje "komentarai@3xposition.lt" dalyvavusi? meninink? galite pasi×i?r?ti ŠMC vykstan?ioje parodoje "Aš, tu ir kiti kadrai" iki kovo 18 dienos. ?ia vieni menininkai toliau eksperimentuoja su savo bendramin?iais, ta?iau dauguma dalyvaujan?i? – kitamin?iai – grimsta ? fotografines iliuzijas bei banalybes. Kritišk? Monikos Krikštopaityt?s ap×valg? rasite "7 meno dienose ".

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.