žurnalas (post)fotografija

(Post)fotografija

specialus žurnalo "fotografija" numeris 2006, Nr. 2/13
Parsisi?sti žurnal? PDF formatu

redaktorius Vytautas Michelkevi?ius
dailininkas  Tomas Mrazauskas

leid?jas V.?. Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas

Tai teminis dvikalbis (lietuvi? ir angl? kalba) žurnalo numeris, skirtas postfotografijos reiškiniui pristatyti ir analizuoti. Šis numeris iš kit? išsiskiria ir tuo, kad j? sudar? beveik vien jauni menotyrininkai, kuratoriai, eseistai ir menininkai.

Žurnalo turinys:

[02.] Vytautas Michelkevi?ius Smalsumas ir ieškojimai
[04.] Agn? Narušyt? Postfotografijos p?dsakas Lietuvoje: pasižvalgymai po vietin? kontekst?
[16.] Ieškant „post“ fotografijoje ir svarstant, kas gal?t? b?ti po
šiuolaikinio meno (Interviu su Niclasu Östlindu)
[24.]
www.3xposition.lt: apie viešojo kuravimo ir bendruomen?s
?tak? meno k?rimo procesui ir ekspozicijai
[30.] Komentar? komentarai: apie parod?
„komentarai@3xposition.lt
[40.] Išpl?stas fotografijos laukas ir fotografijos institucijos šiuolaikinio
meno scenoje (Interviu su Jonasu Ekebergu)
[54.] Valentinas Klimašauskas Kaip apipl?šti bank?, kad neatpažint? liudininkai?
[62.] Lietuvos fotomeninink? s?jungos kronika

Meninink? puslapiai
[13.] Gintaras Didžiapetris
[37.]
Tomas ?iu?elis
[51.] Milda Zabarauskait? ir Robertas Narkus
[59.] Akvil? Anglickait?

leidin? remia  Lietuvos Respublikos kult?ros ir sporto r?mimo fondas ISSN 1648-7273

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.