ko nori med?za: nuo Man Ray iki James Coleman?

jellyfish.jpgTaip vadinasi dar viena iš serijos "apie fotografij? ir jos b?senos perm?stym?" paroda iki liepos 15 dienos rodoma Kiolno (Vokietija) Ludwigo muziejuje . Originalus parodos pavadinimas skamba taip "What does the jellyfish want?" ir yra pasiskolintas iš interviu su Christopheriu Williamsu. Klausime "ko nori med?za?" pagrindiniu veik?ju tampa fotografija, perimdama med?zos savybes. Kas yra šiandien fotografija, kuri neturi formos, skeleto ir lyties?

Fotografija tapatinama su med?za ir v?l n-t?j? kart? bandoma ieškoti niekaip neapibr?žiam? fotografijos savybi?. Paroda funkcionuoja kaip archyvas niekad nesibaigian?i? fotografijos sampratos perm?stym?: pradedama nuo klasikini? Man Ray ir A.M. Rod?enko darb? ir baigiama šiuolaikin?s postfotografijos klasikais Jeffu Wallu, Andreas Gurskiu ir kitais.

Bene ryškiausi? slinkt?, ?vykusi? XX a. 7 deš., nuo fotografijos prie "fotografinio" (meno, vaizdo ir t.t.)  demonstruoja gausus b?rys meninink? konceptualist?, naudojan?i? fotografij?. Tai Bruce Nauman, Jan Dibbets, Sol LeWitt ir kiti.

Parodos veikimo metu muziejus organizuoja eil? su parodos tematika susijusi? rengini?: ekskursijos, pokalbiai apie parod? ArtTalks (kurie vyksta angliškai ir pasak aprašymo yra skirti "mokytis kalb?ti apie men? angliškai ir taip lavinti savo kalbinius ?g?džius) bei susitikimai su menininkais (pvz geguž?s 22 d. sve?iuose Thomas Ruff kalb?s apie "Fotografij? kaip tikrov?s konstrukcij?"). Rekomenduoju mažu mažiausiai sudalyvauti ekskursijoje po parod?, kur patyr?s meno istorikas paprastai auditorijai suprantama kalba stengiasi papasakoti apie didžiausius virsmus fotografijoje per paskutinius 100 met?.

Parodoje dalyvaujantys menininkai ir fotografai:

Robert Adams

Eugène Atget
Thomas Bayrle
Bernd und Hilla Becher
Anna und Bernhard Johannes Blume
Mel Bochner
Joachim Brohm
James Coleman
Ger Dekkers
Jan Dibbets
William Eggleston
Valie Export
Hans Peter Feldmann
Lee Friedlander
Albrecht Fuchs
Gilbert & George
Andreas Gursky
Jitka Hanzlova
Florence Henri
Candida Höfer
Douglas Huebler
Sanja Ivekovic
Benjamin Katz
André Kertész
Jürgen Klauke
Louise Lawler
Jochen Lempert
Barry Le Va
Sherrie Levine
Sol LeWitt
Boris Mikhailov
László Moholy-Nagy
Robert Morris
Bruce Nauman
Gabriele und Helmut Nothhelfer
Dennis Oppenheim
Peter Piller
Man Ray
Alexander Rodtschenko
Thomas Ruff
Ed Ruscha
August Sander
Gregor Schneider
Ursula Schulz-Dornburg
Cindy Sherman
Robert Smithson
Thomas Struth
Wolfgang Tillmans
Jeff Wall
Robert Watts
Stephen Wilks
Stephen Willats
Christopher Williams
David Wojnarowicz

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.