prasideda naujas projektas foto/karto/istorio/grafijos

3xposition.lt pradeda nauj? projekt? foto/karto/istorio/grafijos (www.3xposition.lt/kartografija), kuris bus pristatytas parodose 2007 gruodžio 13 dien?. Komanda toliau t?sia viešojo kuravimo strategij?, ta?iau š? kart? pats projekto pob?dis yra kitoks – internete bus diskutuojamos id?jos ir temos, kurios bus vizualizuotos žem?lapi? ir kit? panaši? form? pavidalu. Šiame projekte nelieka perskyros menininkas-kuratorius-tyr?jas, nes kiekvienas gali ne tik si?lyti id?jas, bet ir jas vizualizuoti. Sukauptas archyvas bus eksponuojamas parodoje ir knygoje (kataloge). Pagrindin? projekto id?ja remiasi Lietuvos fotografija, jos istorija bei archyvu ir ju perm?stymu pasauliniame kontekste. Projekto siekis – per kartografij? re/de/per/konstruoti Lietuvos fotografijos archyv? ir istorij?. Tai ne tike mokslinis projektas – kiek meninis tyrimas, virsiantis ? daug ?vairialypi? pasakojim? ir vizualizacij?. Daugiau apie id?j? žr. apraše f/k/i/grafijos.

2 Responses to “prasideda naujas projektas foto/karto/istorio/grafijos”

  1. jimmi says:

    kur galima pamatyti tas fotkes, gal kur nors ? flicker? galima b?t? ?d?ti nuskenuotas (nes jeigu diskusija vyksta internete, tai diskusij? objektas turi but internete)? nes rankas niežti permiksuot tas fotkes :) ..konceptualiai kaip nors

  2. vytautas michelkevi?ius says:

    jei teisingai supratau klausim? – tai nemaž? Lietuvos fotografijos archyvo dal? galima rasti ?ia http://www.photography.lt. O apskritai visos diskusijos, susijusios su projektu vyksta http://www.3xposition.lt/kartografija

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.