2 foto/karto/istorio/grafijos parodos iki sausio 19 d.

Mildos Zabarauskait?s ir Roberto Narkaus instaliacija Vilniaus fotografijos galerijoje, Didžioji g. 4 (??jimas iš kiemo prie "Amatinink?").

Žem?lapiai, perofrmanso dokumentacija ir kiti objektai "Prospekto" galerijoje, Gedimino pr. 43. Veikia iki sausio 19 d.

Comments are closed.