išleista projekto knyga-katalogas “Fotografijos, istorijos, žem?lapiai”

Išleista
dvikalb? (lietuv? ir angl? k.)  projekto knyga "Fotografijos,
istorijos, žem?lapiai / Mapping Lithuanian Photography: Histories and
archives". ? 224 puslapi? knyg? sud?tos ?domiausios interpretacijos,
projekto parodose eksponuoti k?riniai, taip pat iš jos galite
išsilankstyti žem?lapius. Menotyrinink? ir istorik? tekstai diskusij?
lauk? praple?ia iki televizijos ir kino vaidmens kuriant istorij?,
žem?lapi? reikšm?s kult?rai bei pateikia daug pavyzdži? iš šiuolaikinio
ir nauj?j? medij? meno. ? knyg? netilpusius videopokalbius, komentarus
ir projekto id?jas galite rasti projekto tinklaraštyje. Skelbiame
knygos turin?, o pa?i? knyg? galite ?sigyti "Prospekto" galerijoje, kai kuriuose knygynuose arba susisiek? su leid?jais vytautas@3xposition.lt.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.