išleistas leidinys “Galerijos žurnalas”

Išleistas angl?-lietuvi? kalba 56 psl. leidinys “Galerijos žurnalas”. J? galite parsisi?sti PDF formatu (~8 MB) , o spausdint? versij? rasti NDG informacijos centre, “Prospekto” galerijoje (Gedimino pr. 43) bei per draugus. Leidinyje rasite meninink? pasi?lymus ir projektus dirbtuvi? tema. Leidinyje taip pat su vizualia ir tekstine medžiaga „dalyvauja“ buvusios, b?simos ir esamos meninink? iniciatyvos ir meninink? valdomos erdv?s. Leidinys ieško atsakym? ? klausim?, kas yra galerija, kaip veikia saviorganizacija meno scenoje ir kokios jos apraiškos Lietuvoje pastaraisiais penkeriais metais.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.