EXPERIENCE

Es? iš Rotterdam'o V fotografijos bienal?s EXPERIENCE (2003) katalogo.

the scriptless society /francisco van jole/

'EXPERIENCE_the media rat race / photography, art, architecture, fashion, publicity, advertising, entertaiment, technology'

 THE SCRIPTLESS SOCIETY.pdf

3 Responses to “EXPERIENCE”

  1. vytautas michelkevi?ius says:

    tema ?domi ir aktuali, gal tr?ksta tavo asmeninio poži?rio, kod?l ši paroda yra aktuali šiame kontekste ar tu pats j? matei?

  2. gintaras says:

    Renginio nema?iau, kažkur palikau nuorod?, kad tai vyko 2003m., turiu tik katalog?, ta?iau tekstai pasirod? puikiai atitinkantys b?simos parodos Vilniuje problematik? ir siekius > ?ia, manau, b?t? verta pagalvoti apie pra?jus? laiko tarp? ir kas tuo metu ?vyko / tebevyksta. Panaši? parod? atsitinka tikrai nemažai, šis weblog'as tur?t? atlikti svarb? vaidmen? tinkamos parodos formos paieškoje

  3. vytautas michelkevi?ius says:

    jo, "postfotografijos" reiškin? nagrin?jan?ios parodos prasid?jo maždaug prieš 10 met?. vienas iš weblog? tikslas yra sud?ti nuorodas ? jas. Apie vien? iš pirm?j? toki? paroda galima paskaityti ?ia.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.