rugpj??io 31 d. susitinkame aptarti b?simos parodos

Nenumaldomai art?ja parodos atidarymas (spalio 18 d.) ir id?j?/darb? eskiz? (rugs?jo 1 d.) bei galutini? darb? parodai pristatymas (rugs?jo 15 d.). Manome, kad b?t? smagu jus visus susitikti gyvai ir padiskutuoti apie darb? id?jas, j? realizavimo galimybes, parod?, men? ir gyvenim?.
Tad paskutin? vasaros dien? rugpj??io 31 d. ketvirtadien? 17 val. kvie?iame neformaliam susitikimui, kur jus gal?site viešai ar individuliai (? aus?) pristatyti savo darbo id?jas bei padiskutuoti apie j? ?gyvendinim?, reikalingas priemones ir technin? ?rang?. Susitikimas ?vyks "Prospekto" galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilniuje), kur iškart gal?sime apžiureti parodos erdv? ir ja preliminariai pa(si)dalinti. Jei susitikti nenor?site ar negal?site – nepergyvenkite – susitiksime internete www.3xposition.lt

 

Vytautas ir Tadas

 

 

One Response to “rugpj??io 31 d. susitinkame aptarti b?simos parodos”

  1. Ignas says:

    Užmiršau, pyp. Na atsisijojo nepernelyg aktyv?s dalyviai.
    Tikiuos konstruktyvus susitikimas buvo.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.